Oferta

Usługi księgowe

 1. Poprowadzimy pełne księgi rachunkowe.
 2. Sporządzamy prognozy bilansu oraz rachunki zysków i strat.
 3. Poprowadzimy rejestry VAT zakupu i sprzedaży.
 4. Sporządzamy niezbędne deklaracje.
 5. Na życzenie klienta poprowadzimy nadzór nad księgami rachunkowymi w siedzibie klienta.
 6. Poprowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów. Wybierając tę formę rozliczenia:
  • poprowadzimy Twoją księgę przychodów i rozchodów.
  • zweryfikujemy dokumenty księgowe,
  • zaprowadzimy ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • zaprowadzimy ewidencję wyposażenia,
  • wykonamy rejestry ZUS.

Doradztwo podatkowe

 1. Konsultacje i porady z zakresu obowiązków podatkowych, informowanie o bieżących zmianach w przepisach prawa podatkowego, sporządzamy:
  • pisemne opinie podatkowe,
  • dokumentację podatkową,
  • wyceny wartości przedsiębiorstwa.
 2. Reprezentujemy podatnika przed organami podatkowymi wszystkich instancji oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnych opracowujemy:
  • plany przekształcenia przedsiębiorstwa,
  • podatkowe analizy inwestycyjne,
  • planowanie podatkowe,
  • analizy działalności firm i określamy istotne obszary ryzyka podatkowego.

Dokumentacja podatkowa

  Organy podatkowe coraz wnikliwiej badają ceny stosowane
  w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Przedsiębiorstwa prowadzące transakcje z podmiotami powiązanymi mają obowiązek prowadzić stosowną dokumentację cen transferowych. W przypadku
  jej braku lub wykrycia nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji organ podatkowy ma prawo oszacować dochód podatnika,
  a różnicę pomiędzy dochodem zadeklarowanym a oszacowanym opodatkować 50% stawką.
  Oferujemy Państwu nasze usługi w zakresie:
  • pomocy w ustaleniu właściwych metod określania cen transferowych,
  • przygotowania dokumentacji podatkowej,
  • doradztwa podczas kontroli podatkowej.

Audyty podatkowe

 1. Dokonujemy przeglądu ksiąg rachunkowych pod względem poprawności klasyfikacji operacji gospodarczych w aspekcie przepisów podatkowych.
 2. Sprawdzamy prawidłowości rozliczeń podatkowych z tytułu:
  • podatku dochodowego,
  • podatku VAT,
  • podatku od czynności cywilno-prawnych,
  • innych rodzajów podatków.
 3. Przeprowadzimy audyt ukierunkowany na optymalizację obciążeń podatkowych firmy.

Obsługa kadrowo – płacowa

 1. Pomożemy Ci wybrać najlepszą formę zatrudnienia pracownika.
 2. Wyjaśnimy kiedy możesz zatrudnić pracownika na umowę o działo, kiedy na umowę zlecenie, a kiedy masz obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę.
 3. Poprowadzimy akta osobowe pracowników Twojej firmy.
 4. Sporządzimy dla Ciebie:
  • listy płac,
  • deklaracje podatkowe i ZUS.
 5. Wykonamy dla pracowników wszelkie zaświadczenia związane z ich zatrudnieniem.
 6. Reprezentujemy naszych Klientów przed Urzędem Skarbowym i ZUS.

Dodatkowo możesz skorzystać z naszych usług w zakresie:

 1. Analiz ekonomicznych po zamknięciu każdego miesiąca.
 2. Przygotowania sprawozdania finansowego oraz rozliczenia rocznego.
 3. Sporządzenia prognoz bilansu oraz rachunku zysku i strat.
 4. Sporządzenia sprawozdania związanego ze statystyką publiczną.